Home Giải thích thuật ngữ Chuyên khoa răng hàm mặt Tiếng Anh là gì?

Chuyên khoa răng hàm mặt Tiếng Anh là gì?

Chuyên khoa răng hàm mặt Tiếng Anh là gì?  Đây là thuật ngữ chuyên ngành, có phải dịch là “tooth-jaw-face doctor”? Không phải vậy đâu

Chuyên khoa răng hàm mặt Tiếng Anh là gì

Chuyên khoa răng hàm mặt Tiếng Anh là gì?

Theo kinh nghiệm dịch thuật từ PNV, thì bác sĩ răng hàm mặt có thể dịch là doctor of dental surgery (bác sĩ nha khoa), 1 phần trong răng hàm mặt

Ngành răng hàm mặt tiếng anh là odontostomatology hoặc odonto-stomatology – dentistry 

Vậy Chuyên khoa răng hàm mặt Tiếng Anh là gì odonto-stomatology, trong đó khoa răng hàm mặt tiếng anh là odonto-stomatology department  hoặc odonto-stomatology – dentistry department .

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *