Home Giải thích thuật ngữ Must wear specs or contacts while driving là gì trong bằng lái xe Úc?

Must wear specs or contacts while driving là gì trong bằng lái xe Úc?

Must wear specs or contacts while driving là gì trong bằng lái xe Úc? nằm trong mục Conds (conditions – điều kiện tham gia giao thông), vì vậy chúng ta có manh mối (clues) cho bản dịch rồi.

Must wear specs or contacts while driving là gì trong bằng lái xe Úc?

Must wear specs or contacts while driving là gì trong bằng lái xe Úc?

Thông thường, điều kiện (conds) để tham gia giao thông là phải đeo kính, đeo kính khúc xạ hoặc kính áp tròng gì đó

Trong trường hợp này, chúng ta cần suy từ viết tắt là gì và kèm theo ngữ cảnh trên thì:

specs – viết tắt của spectacles = glassess kính

contacts – viết tắt của contact lens  = kính áp tròng

Như vậy Must wear specs or contacts while driving nghĩa là Phải đeo kính hoặc kính áp tròng khi tham gia giao thông

Xem thêm:

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *