Home Giải thích thuật ngữ Tên ngành đại cương, chuyên ngành song ngữ Anh-Việt của đại học Tôn Đức Thắng

Tên ngành đại cương, chuyên ngành song ngữ Anh-Việt của đại học Tôn Đức Thắng

Với mục đích tra cứu môn học theo đúng chương trình học, trong khuôn khổ Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế – Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa, 3 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 1 năm học tại Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa

Quy trình cấp Work Permit mới nhất cho người nước ngoài

Thủ tục làm giấy phép lao động

Tên ngành đại cương, chuyên ngành song ngữ Anh-Việt của đại học Tôn Đức Thắng

Kiến thức giáo dục đại cương

STT Tên môn học Số tín chỉ
1 University Learning Methods Phương pháp học Đại học 1
2 Effective Time Management Skills Kỹ năng quản lý thời gian 1
3 Communication Skills in University Giao tiếp trong môi trường đại học 1
4 Teamwork Skills Kỹ năng làm việc nhóm 1
5 Writing and Presenting Skills Kỹ năng viết và trình bày 1
6 Fundamentals of Informatics 1 Cơ sở tin học 1 2
7 Fundamentals of Informatics 2 Cơ sở tin học 2 2
8 Swimming Bơi lội 0
9 Physical Education 1 Giáo dục thể chất 1 0
10 Introduction of Laws Pháp luật đại cương 2
11 Mathematics in Economics Toán kinh tế 3
12 Business Statistics Thống kê trong kinh doanh và kinh tế 4
Tổng số tín chỉ 18

Kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành

STT Tên môn học Số tín chỉ
1 Careers in International Business Định hướng nghề nghiệp trong kinh doanh quốc tế 2
2 Commercial Law Luật công ty 2
3 Microeconomics Kinh tế vi mô 3
4 Introduction to Financial Accounting Nguyên lý kế toán 3
5 Practices of International Trade Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3
6 Macroeconomics Kinh tế vĩ mô 3
7 Introduction to Management Nguyên lý quản trị 3
8 Research Methods in Business Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 3
9 International Cargo Transportation and Insurance Vận tải bảo hiểm trong ngoại thương 3
10 Marketing Theory and Practice Nguyên lý marketing 3
11 Office Management Quản trị văn phòng 3
12 Human Resource Management Quản trị nguồn nhân lực 3
13 Marketing theory and practice Quản trị tài chính 3
14 International Financial Management Quản trị tài chính quốc tế 3
15 International Business Kinh doanh quốc tế 3
16 Customs Procedures Nghiệp vụ hải quan 3
17 International Trade Law Luật thương mại quốc tế 3
18 Elective Courses (choose 1) Khóa học tự chọn (chọn 1)
1. Customer Behavior 1. Hành vi khách hàng 3
2. Project Management 2. Quản trị dự án 3
19 E-commerce Thương mại điện tử 3
20 Business Information and System Hệ thống thông tin trong kinh doanh 3
21 Managerial Communications Đàm phán thương lượng trong kinh doanh 3
22 Elective Courses (choose 1) Khóa học tự chọn (chọn 1)
1. Financial and Managerial Accounting 1. Kế toán quản trị 3
2. Trade Finance and Foreign Exchange (English) 2. Tỷ giá hối đoái và tài chính thương mại 3
Tổng số tín chỉ 64

Khung chương trình đào tạo giai đoạn 2 (học tại Đại học Lunghwa)

STT Tên môn học (tiếng Anh) Số tín chỉ
1 International Strategic Management 3
2 Cross Cultural Management 3
3 International Management 3
4 International Supply Chain Management 3
5 Elective Courses (choose 1)
1. Asian Business and Management 3
2. Western Business and Management 3
6 Business Analysis Reporting 3
7 Social and Ethical Environment of Business 3
8 Graduation Examination and Practicum 8
9 Elective Courses (choose 1)
1. Product Design and Pricing 3
2. Business Psychology 3
Tổng số tín chỉ tích lũy giai đoạn 2 32

Hy vọng thông tin sưu tầm trên sẽ giúp biên dịch tiếng Anh dịch tốt môn học và những môn học tương tự.

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *