Home Giải thích thuật ngữ Công văn nhập cảnh tiếng Anh là gì?

Công văn nhập cảnh tiếng Anh là gì?

Công văn nhập cảnh là loại giấy tờ phê duyệt để người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam. Nghĩa là trước khi họ muốn nhập cảnh Việt Nam, họ phải xin công văn nhập cảnh này. Từ công văn nhập cảnh này, tại sân bay, họ sẽ được cấp visa nhập cảnh. Từ định nghĩa này, chúng ta dễ dàng đoán được  Công văn nhập cảnh tiếng Anh là gì? Chúng ta cùng đọc tiếp.

Xin công văn nhập cảnh

Visa exemption vietnam

công văn nhập cảnh tiếng anh là gì

Công văn nhập cảnh tiếng Anh là gì?

Công văn nhập cảnh có thể xem là giấy phép nhập cảnh, như vậy Công văn nhập cảnh tiếng Anh là gì?

Công văn nhập cảnh tiếng Anh tạm dịch là:

  1. Approval letter on arrival
  2. Approval letter upon arrival
  3. Vietnam approval letter on arrival
  4. Vietnam approval letter upon arrival
  5. Visa approval letter
  6. Vietnam visa approval letter
  7. Approval letter for visa
  8. Gọn ngắn gọn là approval letter ….

Gọi tắt là công văn vậy. Từ phù hợp nhất và nói rõ bản chất là chữ in đậm, tuy nhiên, trên công văn thì ghi là approval letter upon arrival

Và để nói đúng bản chất của công văn nhập cảnh, chúng ta có thể dùng từ “approval letter for landing visa at the airport” , nghĩa là công văn duyệt để xin visa khi xuống máy bay, tức đổi visa tại sân bay vậy.

Mẫu Công văn nhập cảnh Việt Nam

Ảnh dưới đây là mẫu công văn nhập cảnh để làm rõ nghĩa hơn về Công văn nhập cảnh tiếng Anh là gì

mẫu công văn nhập cảnh tiếng anh là gì

Xem công văn trên chúng ta bắt gặp những từ pickup visa upon arrival at Noi Bai….tức được phép đổi visa tại sân bay vậy.

Như vậy, bài viết này đưa ra nhiều thuật ngữ để nói về Công văn nhập cảnh tiếng Anh là gì? Còn bài có từ nào khác những thuật ngữ trên, hãy nói ý kiến của bạn cho chúng tôi biết. Thông tin góp ý ở phần Bình luận dưới bài viết này.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *