Home Kiến thức khác Sở LĐTBXH + Ban quản lý KKT, KCN

Category Archives: Sở LĐTBXH + Ban quản lý KKT, KCN

Nơi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp, ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế… ở 63 tỉnh thành Việt Nam (địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên hệ…)