Home Từ đúng từ sai protest, complain, object

protest, complain, object

Thực tế nhiều người học ngoại ngữ khó phân biệt cách dùng protest, complain, object. Protest, complain, object là những từ có nghĩa tương tự nhau, chỉ khác mức độ và cách dùng ở một số tình huống nhất định. thông qua bài viết dưới đây bằng những giải thích và ví dụ, sẽ giúp bạn phân biệt một cách dễ dàng.

click-here-to-see-more

Phân biệt cách dùng protest, complain, object

–      We all complained/protested/objected when the boss suggested we should work Sundays.

Tất cả chúng tôi đều kêu ca/phản kháng/phản đối khi ông chủ nói chúng tôi phải làm việc vào các ngày chủ nhật.

(complain = thể hiện sự không hài lòng; protest = thể hiện sự không hài lòng mạnh mẽ; object = phản đối, chống đối)

–      Whenever we go on holiday, Eric complains about the food.

Bất cứ khi nào chúng tôi đi nghỉ, Eric cũng phàn àn về đồ ăn.

(Không dùng *complains for/of*)

(complain about : phàn nàn về một điều gì đó nhưng complain of pain/illness: kêu đau, kêu ốm: he’s complaining of earache: anh ta đang kêu đau tai)

–      No one believed me when I protested I was innocent.

Không ai tin tôi khi tôi kháng nghị là mình vô tội.

(Không dùng *complained* * objected*)

(= claimed loudly: phản kháng, kháng nghị)

Xem thêm:

2.4/5 - (59 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *