Home Từ đúng từ sai prospect, prospectus, brochure

prospect, prospectus, brochure

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt prospect /ˈprɒs.pekt/ /ˈprɑː.spekt/ noun POSSIBILITY, prospectus /prəˈspek.təs/ noun [ C ] a document giving details of a college, school or business and its activities , brochure /ˈbrəʊ.ʃə r / /broʊˈʃʊr/ noun [ C ] a type of small magazine that contains pictures and information on a product or a company. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt (Vietnam translation company) khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

Phân biệt cách dùng prospect, prospectus, brochure

–      I’ve sent for a prospectus about language courses.

Tôi đã gọi mang đến một tờ quảng cáo về các khóa học ngoại ngữ.

(Không dùng *prospect* *brochure*)

(= a document published by schools and companies describing their activities: một tài liệu do các trường học và các công ty phát hành mô tả các hoạt động của họ)

–      I’ve sent for a brochure about skiing holidays.

Tôi đã gọi mang đến một cuốn sách nhỏ về các kỳ nghỉ có trượt tuyết.

(Không dùng *prospectus* * prospect*)

(= a document that advertises and provides information about holidays, hotels: một quyển sách nhỏ quảng cáo và cung cấp những thông tin về các kỳ nghỉ, khách sạn…)

–      Is there any prospect they’ll ever find a cure for the common cold?

Liệu có triển vọng là họ sẽ tìm thấy một biện pháp điều trị bệnh cảm mạo hay không?

(= future possibility: khả năng trong tương lai)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-5) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://hoctienganhpnvt.com vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

Xem thêm:

2.4/5 - (59 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *