Home Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh online Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 3)

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 3)

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 3) gồm 10 câu / 1500 câu được người bản xứ biên soạn và chúng tôi sưu tầm nhằm mang lại tiện lợi cho người học tiếng Anh. Bài tập phrasal verb hay còn gọi là bài tập viết lại câu với phrasal verb, mỗi câu hỏi đều có đáp án và giải thích chi tiết để giúp người học có cơ sở để nhớ lâu nhớ dai phrasal verbs cần học. Bài tập này là thay thế từ in nghiêng đậm bằng từ đồng nghĩa phrasal verb.

Trong giao tiếp hằng ngày, người Mỹ, Anh thường dùng Phrasal verbs / Idioms (thành ngữ) để diễn tả ý tưởng, suy nghĩ, hành động, tiên đoán...của mình. Và phần lớn cách dùng phrasal verbs là trong tình huống không trang trọng (informal conversations), một số ít thì dùng cả cho tình huống trang trọng như "break a leg". Để phân biệt phrasal verbs và thành ngữ thì dựa vào nghĩa của chúng. Thành ngữ thì chúng ta không thể dựa vào nghĩa đen của từng từ trong thành ngữ đó, mà phải hiểu thông qua ngữ cảnh hay nghĩa bóng của thành ngữ vậy.

Bài tập: Chọn từ đồng nghĩa với từ in nghiêng đậm (Choose the appropriate idiomatic expressions to substitute for the italicized words or words in bold in each sentence below). BẮT ĐẦU làm bài nhé!
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 3) - 10 câu. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Xem thêm Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 2)

1000 từ vựng cụm động từ tiếng Anh song ngữ (phrasal verbs)

Lợi ích của Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 3)

bài tập về phrasal verb

– Miễn phí 100%, học bất kỳ lúc nào mình rãnh.

– Đưa ra cấu trúc hay mẫu câu chuẩn, có thể dùng vào đàm thoại thực tế

– Nhớ lại cấu trúc phrasal verb do có làm bài tập và giải thích

– Được giải thích chi tiết cho từng câu hỏi

– Được đặt câu hỏi và giải đáp trong phần Bình luận bên dưới bài viết.

Cách nhớ lâu cụm động từ phrasal verbs

– Học nguyên cụm giới từ phrasal verb, không học riêng lẻ từng từ

– Học là phải áp dụng, gọi là từ vựng sống

– Phải mang ra thực hành

– Đặt câu với phrasal verb đã học, ít nhất 2 câu

– Xem mẫu câu nào có thể áp dụng thực tế thì học thuộc lòng

– Làm bài tập nhiều lần, cùng một bài tập, chúng ta có thể làm nhiều lần, mỗi lần làm, vị trí câu hỏi và trả lời đều hoán đổi vị trí cho nhau, vì vậy tuy làm lần 2, 3…nhưng vẫn thú vị.

Tóm lại, Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 3) đã giúp người học củng cố kiến thức văn phạm đồng thời giúp người học nhớ câu trúc cụ thể, chi tiết cho từng phrasal verb, từ đó, người học lấy làm cơ sở đế nhớ lâu phrasal verbs. Bạn hãy đóng góp và Bình luận bên dưới bài viết.

4.4/5 - (19 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *