Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD-TM & DV ĐẶNG DƯƠNG
Tên giao dịch (tiếng Anh):
DANG DUONG CO.,LTD
Địa chỉ:
ấp Sơn Lang, Xã Long Sơn, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Nguyễn Văn Mến
Mã số thuế:
2100451289 (24-01-2011)
Giấy phép kinh doanh:
2100451289
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ TRÀ VINH 1 – 2100587868
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Con Trung Hamlet, Truong Long Hoa Commune, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province, Vietnam
Mã số thuế:
2100587868 – 12/03/2015
Ngành nghề chính:
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện gió
Điện thoại:
2100587868 – 12/03/2015
Fax:
Ấp Cồn Trứng, Xã Trường Long Hòa, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ TRÀ VINH 1 – 2100587868
Tên giao dịch (tiếng Anh):
TRA VINH WIND POWER NO.1 JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
TWPC
Địa chỉ:
Ấp Cồn Trứng, Xã Trường Long Hòa, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Con Trung Hamlet, Truong Long Hoa Commune, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
ROBERT ANDREW JOHNSTONE
Mã số thuế:
2100587868 – 12/03/2015
Ngành nghề chính:
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện gió
Giấy phép kinh doanh:
2100587868 – 12/03/2015
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚ THÀNH
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
2 Phan Dinh Phung Street, Cluster 3, Ward 6, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Mã số thuế:
2100323054 (18/05/2006)
Điện thoại:
2100323054 (18/05/2006)
Fax:
Số 02, Phan Đình Phùng, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
Quốc gia- tỉnh:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
126 Nguyen Thien Thanh, Group 4, Ward 5, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giahanvisa.net.vn/
Ngành nghề chính:
Trường Đại học Trà Vinh (tiếng Anh: Tra Vinh University) là một trường đại học đa ngành tại tỉnh Trà Vinh thuộc nhóm trường có tốc độ phát triển bền vững nhanh nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những trường đại học đáng học nhất Việt Nam. Đầu năm 2017 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt trường được đổi mô hình đào tạo sang đào tạo theo định hướng ứng dụng. Trường trực thuộc UBND tỉnh Trà Vinh và chịu sự quản lý nhà nước về mặt giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điện thoại:
2100234326
Fax:
Phạm Tiết Khánh
Quốc gia- tỉnh:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
126 Nguyen Thien Thanh, Group 4, Ward 5, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giahanvisa.net.vn/
Ngành nghề chính:
Trường Đại học Trà Vinh (tiếng Anh: Tra Vinh University) là một trường đại học đa ngành tại tỉnh Trà Vinh thuộc nhóm trường có tốc độ phát triển bền vững nhanh nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những trường đại học đáng học nhất Việt Nam. Đầu năm 2017 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt trường được đổi mô hình đào tạo sang đào tạo theo định hướng ứng dụng. Trường trực thuộc UBND tỉnh Trà Vinh và chịu sự quản lý nhà nước về mặt giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điện thoại:
2100234326
Quốc gia- tỉnh: