Khác

Atlas tài nguyên năng lượng gió khu vực Đông Nam Á
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giaypheplaodong.net.vn/
Quốc gia- tỉnh:
BAN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Governmental Organization Committee
Quốc gia- tỉnh:
Bệnh viện mắt quốc tế – DND
Tên công ty – Mã số thuế:
Quốc gia- tỉnh:
Bộ Công nghiệp
Tên công ty – Mã số thuế:
Quốc gia- tỉnh:
Bộ di trú Canada tiếng Anh là gì?
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ministry of Immigration, Refugees and Citizenship
Tên viết tắt:
IRCC
Ngành nghề chính:
Giới thiệu về Bộ di trú Canada
Tên gọi đầy đủ của Bộ di trú Canada là Ministry of Immigration, Refugees and Citizenship (IRCC). Bộ di trú Canada còn được gọi là Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada. Đây là Cơ quan Chính phủ có vai trò quản lý và thực hiện chính sách di trú của Canada.
Quốc gia- tỉnh:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tên công ty – Mã số thuế:
Ngành nghề chính:
The Ministry of Education and Training (MOET, Vietnamese: Bộ Giáo dục và Đào tạo) is the government ministry responsible for the governance of general/academic education and higher education (training) in Vietnam. Vocational Education is controlled by the Ministry of Labour, Invalids, and Social Affairs (MoLISA). Ministry offices are located in central Ha Noi, on Co Dai Viet street. In the Vietnamese system, MoET is responsible for the ‘professional’ performance and regulation of educational institutions under it, but not for ownership or finance, except for the major public universities (VNU, Vietnam National University, in Hanoi and Ho Chi Minh City, fall directly under the Prime Minister’s office, not MoET). Ownership and administrative/financial responsibility for the bulk of educational institutions, including all school-level general education, falls under Provinces or Districts, which have substantial autonomy on many budgetary decisions under the Vietnamese constitution. Some institutions are also controlled by other central ministries, although mainly at higher education levels (senior secondary and colleges).
Quốc gia- tỉnh: