Bộ di trú Canada tiếng Anh là gì?

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ministry of Immigration, Refugees and Citizenship
Tên viết tắt:
IRCC
Ngành nghề chính:
Giới thiệu về Bộ di trú Canada
Tên gọi đầy đủ của Bộ di trú Canada là Ministry of Immigration, Refugees and Citizenship (IRCC). Bộ di trú Canada còn được gọi là Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada. Đây là Cơ quan Chính phủ có vai trò quản lý và thực hiện chính sách di trú của Canada.
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty