Bình Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG ĐÔNG – HÒA PHÚ
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
DUONG DONG – HOA PHU JSC
Địa chỉ:
Xóm Tân Phú, thôn Phú Thủy, Xã Hoà Phú, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Nguyễn Quang Bình
Quốc gia- tỉnh:
BAN QLDA NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ THUẬN NHIÊN PHONG – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHÂU Á – 0305536959-001
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://pnvt.vn/goi-la-co-ngay-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam/
Ngành nghề chính:
3510 (Chính)
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Điện thoại:
0305536959-001 -08/07/2011
Fax:
BAN QLDA NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ THUẬN NHIÊN PHONG (PROJECT MANAGEMENT BOARD FOR THUAN NHIEN PHONG WIND POWER PROJECT)
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ HỒNG PHONG 1 – 3401149404
Tên giao dịch (tiếng Anh):
3rd Floor, F42 Hoang Bich Son Street, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://thetamtru.com.vn/
Mã số thuế:
3401149404 – 01/06/2017
Ngành nghề chính:
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động theo đúng quy định của pháp luật)
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Điện thoại:
3401149404 – 01/06/2017
Fax:
OLIVIER MICHEL RENE DUGUET / JEAN FRANCOIS PIERRE PERON
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH – 3400675644
Tên giao dịch (tiếng Anh):
THUAN BINH WIND POWER JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
TBW
Địa chỉ:
Thôn Lạc Trị, Xã Phú Lạc, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Lac Tri Village, Phu Lac Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
BÙI VĂN THỊNH
Mã số thuế:
3400675644 – Ngày bắt đầu thành lập: 16/01/2009
Giấy phép kinh doanh:
3400675644 – Ngày bắt đầu thành lập: 16/01/2009
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH – 3400675644
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Lac Tri Village, Phu Lac Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province, Vietnam
Tên viết tắt:
https://dichthuat.org/dich-vu-hop-phap-hoa-lanh-su-tai-tphcm/
Mã số thuế:
3400675644 – Ngày bắt đầu thành lập: 16/01/2009
Điện thoại:
3400675644 – Ngày bắt đầu thành lập: 16/01/2009
Fax:
Thôn Lạc Trị, Xã Phú Lạc, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH – 3400675644
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Lac Tri Village, Phu Lac Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://dichthuat.org/dich-vu-hop-phap-hoa-lanh-su-tai-tphcm/
Mã số thuế:
3400675644 – Ngày bắt đầu thành lập: 16/01/2009
Điện thoại:
3400675644 – Ngày bắt đầu thành lập: 16/01/2009
Fax:
TBW
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH – 3400675644
Tên giao dịch (tiếng Anh):
https://dichthuat.org/dieu-can-biet-ve-hop-phap-hoa-lanh-su-chung-nhan-lanh-su/
Mã số thuế:
3400675644 – Ngày bắt đầu thành lập: 16/01/2009
Điện thoại:
3400675644 – Ngày bắt đầu thành lập: 16/01/2009
Fax:
TBW
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU V’ S CASHEWS  – 3401146523
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VS CASHEWS EXPORT – IMPORT PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ:
Số nhà 172, Tổ 5, Thôn 3, Xã Vũ Hoà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
House No. 172, Group 5, Village 3, Vu Hoa Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN HÙNG VĂN
Mã số thuế:
3401146523 (05/04/2017)
Ngành nghề chính:
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động theo đúng quy định của pháp luật)
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
(hạt điều, hạt mắc ca)
1030 (Chính)
Chế biến và bảo quản rau quả
(rang, sấy hạt điều, hạt mắc ca)
Giấy phép kinh doanh:
3401146523 (05/04/2017)
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU V’ S CASHEWS  – 3401146523
Tên giao dịch (tiếng Anh):
House No. 172, Group 5, Village 3, Vu Hoa Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giaypheplaodong.net.vn/
Mã số thuế:
3401146523 (05/04/2017)
Ngành nghề chính:
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động theo đúng quy định của pháp luật)
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
(hạt điều, hạt mắc ca)
1030 (Chính)
Chế biến và bảo quản rau quả
(rang, sấy hạt điều, hạt mắc ca)
Điện thoại:
3401146523 (05/04/2017)
Fax:
NGUYỄN HÙNG VĂN
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU V’ S CASHEWS  – 3401146523
Tên giao dịch (tiếng Anh):
House No. 172, Group 5, Village 3, Vu Hoa Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province, Vietnam
Tên viết tắt:
https://giaypheplaodong.net.vn/
Mã số thuế:
3401146523 (05/04/2017)
Ngành nghề chính:
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động theo đúng quy định của pháp luật)
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
(hạt điều, hạt mắc ca)
1030 (Chính)
Chế biến và bảo quản rau quả
(rang, sấy hạt điều, hạt mắc ca)
Điện thoại:
3401146523 (05/04/2017)
Fax:
Số nhà 172, Tổ 5, Thôn 3, Xã Vũ Hoà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh: