CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP ANT VIỆT NAM – 1501134662

Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://pnvt.vn/giai-phap-dam-bao-gia-han-visa-viet-nam-cho-moi-quoc-tich/
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp.
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Nhập dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo từ dữ liệu do khách hàng cung cấp.
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư.
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm.
6920 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: Tư vấn thuế, đại lý thuế (Chỉ hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật)
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý lao động, tiền lương; Tư vấn thiết kế hệ thống kiểm toán và kiểm soát nội bộ; Tư vấn quản trị rủi ro; Tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp và cá nhân.
8211 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Chi tiết: Dịch vụ lập kế hoạch tài chính, giữ sổ sách kế toán…
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Điện thoại:
1501134662 – Ngày hoạt động 2022-02-22
Fax:
ANT VINA SOLUTIONS CO.,LTD
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty