Vĩnh Long

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VINH LONG FOOD
Địa chỉ:
Số 38, đường 2/9, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Quốc gia- tỉnh:
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH VĨNH LONG
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vinh Long Animal Husbandry and Veterinary Sub-department
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
35 Tran Phu Street, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LÊ THANH TÙNG
Mã số thuế:
1500235869-007 – ngày cấp: 20/11/2015
Ngành nghề chính:
Hoạt động thú y
Giấy phép kinh doanh:
1500235869-007 – ngày cấp: 20/11/2015
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ VĨNH LONG – 1500901156
Tên giao dịch (tiếng Anh):
53D, Sub-hamlet 2, Ward 9, Vinh Long City, Vinh Long Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giaypheplaodong.net.vn/thu-tuc-gia-han-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-moi-nhat/
Mã số thuế:
1500901156 – 24/04/2012
Ngành nghề chính:
4220 (Chính)
Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng công trình bưu chính – viễn thông, đường dây và trạm biến áp điện
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông
4100
Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng; cơ sở hạ tầng cụm, khu công nghiệp
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi
2790
Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất tấm pin mặt trời
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, gỗ
4752
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, gỗ
4759
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị ngành điện
2392
Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
2395
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
3320
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng
4311
Phá dỡ
4321
Lắp đặt hệ thống điện
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
5012
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
2592
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Điện thoại:
1500901156 – 24/04/2012
Fax:
LÊ NGUYÊN KHANG
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ VĨNH LONG – 1500901156
Tên giao dịch (tiếng Anh):
53D, Sub-hamlet 2, Ward 9, Vinh Long City, Vinh Long Province, Vietnam
Tên viết tắt:
https://giaypheplaodong.net.vn/thu-tuc-gia-han-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-moi-nhat/
Mã số thuế:
1500901156 – 24/04/2012
Ngành nghề chính:
4220 (Chính)
Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng công trình bưu chính – viễn thông, đường dây và trạm biến áp điện
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông
4100
Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng; cơ sở hạ tầng cụm, khu công nghiệp
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi
2790
Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất tấm pin mặt trời
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, gỗ
4752
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, gỗ
4759
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị ngành điện
2392
Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
2395
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
3320
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng
4311
Phá dỡ
4321
Lắp đặt hệ thống điện
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
5012
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
2592
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Điện thoại:
1500901156 – 24/04/2012
Fax:
Số 53D khóm 2, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ VĨNH LONG – 1500901156
Tên giao dịch (tiếng Anh):
53D, Sub-hamlet 2, Ward 9, Vinh Long City, Vinh Long Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giaypheplaodong.net.vn/thu-tuc-gia-han-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-moi-nhat/
Mã số thuế:
1500901156 – 24/04/2012
Ngành nghề chính:
4220 (Chính)
Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng công trình bưu chính – viễn thông, đường dây và trạm biến áp điện
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông
4100
Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng; cơ sở hạ tầng cụm, khu công nghiệp
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi
2790
Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất tấm pin mặt trời
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, gỗ
4752
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, gỗ
4759
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị ngành điện
2392
Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
2395
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
3320
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng
4311
Phá dỡ
4321
Lắp đặt hệ thống điện
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
5012
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
2592
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Điện thoại:
1500901156 – 24/04/2012
Fax:
APV JSC.,
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN TRIỀU AN LOAN TRÂM – 1500515841
Tên giao dịch (tiếng Anh):
TRIEU AN LOAN TRAM PRIVATE HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
TRIEU AN LOAN TRAM., JSC
Địa chỉ:
Số 379C Khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
379C, Tan Vinh Thuan Sub-village, Tan Ngai Ward, Vinh Long City, Vinh Long City, Vietnam
Mã số thuế:
1500515841 – Ngày hoạt động 2008-07-08
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
8610 Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Chi tiết: Hoạt động bệnh viện
Giấy phép kinh doanh:
1500515841 – Ngày hoạt động 2008-07-08
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP ANT VIỆT NAM – 1501134662
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://pnvt.vn/giai-phap-dam-bao-gia-han-visa-viet-nam-cho-moi-quoc-tich/
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp.
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Nhập dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo từ dữ liệu do khách hàng cung cấp.
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư.
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm.
6920 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: Tư vấn thuế, đại lý thuế (Chỉ hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật)
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý lao động, tiền lương; Tư vấn thiết kế hệ thống kiểm toán và kiểm soát nội bộ; Tư vấn quản trị rủi ro; Tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp và cá nhân.
8211 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Chi tiết: Dịch vụ lập kế hoạch tài chính, giữ sổ sách kế toán…
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Điện thoại:
1501134662 – Ngày hoạt động 2022-02-22
Fax:
ANT VINA SOLUTIONS CO.,LTD
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH GIAO THÔNG NGUYỄN MINH – 1501057721
Tên giao dịch (tiếng Anh):
41-26/6 Trung Nu Vuong, Ward 1, Vinh Long City, Vinh Long Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://dichthuat.org/7-than-chu-tieng-phan-pho-bien-nhat-chu-dai-bi-chuan-de-lang-nghiem-vang-sanh-duoc-su-om-mani-padme-hum-bat-nha-tam-kinh/
Mã số thuế:
1501057721 – Ngày bắt đầu thành lập: 19/10/2016
Ngành nghề chính:
4220
Xây dựng công trình công ích
4210 (Chính)
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4321
Lắp đặt hệ thống điện
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng
4311
Phá dỡ
4100
Xây dựng nhà các loại
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4932
Vận tải hành khách đường bộ khác
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4719
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4662
Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt, thép, nhôm, inox, kim loại màu
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
4752
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
4759
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
8130
Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Trồng và chăm sóc duy trì: công viên và vườn…
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu sinh hoạt, làm đẹp cảnh quan, môi trường, sinh hoạt văn hóa…
0130
Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
Chi tiết: Nhân và chăm sóc các loại cây cảnh, cây lâu năm có sự gieo ươm, cấy ghép, cắt cành và giâm cành
0118
Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Chi tiết: Trồng các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu sinh hoạt, làm đẹp cảnh quan, môi trường, sinh hoạt văn hóa…
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa
Điện thoại:
1501057721 – Ngày bắt đầu thành lập: 19/10/2016
Fax:
THÁI NGUYỄN
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH MTV BỘT MÌ ĐẠI NAM
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
DAI NAM FLOUR COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
DAI NAM FLOUR CO.,LTD
Địa chỉ:
Đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 8, khóm 4, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Dinh Tien Hoang Street, Group 6, Cluster 4, Ward 8, Vinh Long City, Vinh Long Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
PHẠM MINH HIỀN
Mã số thuế:
1501055629 (12/08/2016)
Ngành nghề chính:
4722
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ mua bán thực phẩm tươi sống)
1080
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
1061
Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Xay xát lúa gạo sản xuất bội mì thô, cám mì, lúa mì…
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản như lúa mì, cám mì, bột mì thô…
4631
Bán buôn gạo
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn bột mì, bột gạo, bột trộn sẵn…
4633
Bán buôn đồ uống
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5221
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
7710
Cho thuê xe có động cơ
1062 (Chính)
Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Chi tiết: Sản xuất bột gạo, bột mì, bột trộn…
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Giấy phép kinh doanh:
1501055629 (12/08/2016)
Quốc gia- tỉnh: