CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ (QUẬN BÌNH THẠNH)

Tên giao dịch (tiếng Anh):
HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENT CO.,LTD
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty