CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH VĨNH LONG

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vinh Long Animal Husbandry and Veterinary Sub-department
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
35 Tran Phu Street, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LÊ THANH TÙNG
Mã số thuế:
1500235869-007 – ngày cấp: 20/11/2015
Ngành nghề chính:
Hoạt động thú y
Giấy phép kinh doanh:
1500235869-007 – ngày cấp: 20/11/2015
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty