VPĐD NIKE INC., VIETNAM( HOA KỲ)

Tên giao dịch (tiếng Anh):
NIKE INC VIETNAM – REPRESENTATIVE OFFICE
Địa chỉ:
#12 & 13 Số 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
12th & 13th floors, 235 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Suzanne M Anderson
Mã số thuế:
41-001246
Giấy phép kinh doanh:
0304629495 (24-05-2007)
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty