Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hanoi University
Ngành nghề chính:
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từng là một trường đại học lớn ở Việt Nam, là một trong 3 trường đại học hình thành nên Đại học Quốc gia Hà Nội
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty