Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hochiminh City University of Education
Ngành nghề chính:
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học chuyên ngành sư phạm ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty