TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN – 3300360859

Tên giao dịch (tiếng Anh):
28 Nguyen Tri Phuong Street, Phu Nhuan Ward, Hue City, Thua Thien – Hue Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giaypheplaodong.net.vn/
Điện thoại:
3300360859
Fax:
Nguyễn Đình Ngộ (Ngoài ra Nguyễn Đình Ngộ còn đại diện các doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHÚ XUÂN)
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty