TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT

Tên giao dịch (tiếng Anh):
University of Economics and Law
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Nguyễn Tiến Dũng
Ngành nghề chính:
Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
Giấy phép kinh doanh:
0303437293
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty