Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT)

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Pastoral Care Center of God’s Salvation
Địa chỉ:
38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài gòn
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
38 Ky Dong Street, Ward 9, District 3, Saigon
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty