TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIETNAM CERTIFICATION CENTRE (QUACERT)
Địa chỉ:
Số 8 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội – Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
No. 8 – Hoang Quoc Viet – Cau Giay District – Hanoi – Vietnam
Ngành nghề chính:
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty