TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Tên giao dịch (tiếng Anh):
PetroVietNam Drilling & Well Service Corporation
Tên viết tắt:
PV Drilling Corp
Địa chỉ:
lầu 4, tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
4th Floor, Sailing Tower, 111A Pasteur, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
PHẠM TIẾN DŨNG
Mã số thuế:
0302495126
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
0910
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
Chi tiết: + Khoan và sửa chữa các giếng khoan dầu khí; + Cung ứng giàn khoan và giàn khai thác dầu khí; + Thử vỉa, bơm trám xi măng, đo địa vật lý giếng khoan và các dịch vụ khác liên quan đến công tác khoan và khai thác; + Các dịch vụ liên quan đến công tác khoan dầu khí cho các dự án dầu khí ở nước ngoài. + Dịch vụ chế tạo, lắp đặt, kiểm tra chất lượng, sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành giàn khoan và giàn khai thác dầu khí.
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: + Mua bán vật tư, thiết bị khoan và khai thác; + Cung cấp vật tư, các thiết bị dây chuyền công nghiệp.
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị dây chuyền công nghiệp.
3320
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt các thiết bị dây chuyền công nghiệp.
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Dịch vụ thiết kế giàn khoan và giàn khoan khai thác dầu khí
3900
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Dịch vụ ứng cứu sự cố dầu tràn và bảo vệ môi trường.
7830
Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: + Cung cấp lao động cho các giàn khoan, giàn khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam + Cung cấp lao động có chuyên môn khoan dầu khí cho các nhà thầu trong và ngoài nước.
8532
Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Đào tạo công nhân khoan dầu khí
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư – quản lý dự án (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
Giấy phép kinh doanh:
0302495126 – ngày cấp: 15/01/2002
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty