Thẻ căn cước công dân >< Giấy chứng minh nhân dân

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Citizen Identity card (ưu tiên)(Việt Nam dùng) hoặc Citizenship card / citizen identification card (Mỹ dùng) Identification card (ưu tiên) / identity card
Ngành nghề chính:
Tên công ty: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72)

Tên giao dịch (tiếng Anh): Police Department of Registration and Management of Residence and National Data on Population

Thẻ căn cước công dân: Citizen identity card (ưu tiên) hoặc Citizen identification card


Giấy chứng minh nhân dân: Identity card, viết tắt là ID

Theo Luật Căn cước công dân có hiệu lực từ 1/1/2016, tất cả công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước 12 số. Đây là giấy tờ tùy thân, thể hiện thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân Việt Nam, được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Thẻ căn cước công dân được sử dụng thay cho hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty