Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hochiminh City Department of Health
Địa chỉ:
59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
59 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty