PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 5 (TPHCM) – 0303057968

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Public Notary Office No. 5
Địa chỉ:
278 Nguyễn Văn Nghi P.07, , Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
278 Nguyen Van Nghi Street, Ward 7, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
TỪ DƯƠNG TUẤN
Mã số thuế:
0303057968 – ngày cấp: 05/12/2003
Ngành nghề chính:
Phòng Công chứng số 5

1.Quá trình thành lập : Phòng Công chứng số 5 thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số : 200/QĐ-UB ngày 22/09/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và chính thức hoạt động vào ngày 03/11/2003.

2.Cơ cấu tổ chức : Phòng Công chứng số 5 trực thuộc Sở tư pháp, có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, tài khoản riêng và con dấu riêng. Phòng Công chứng số 5 có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các công chứng viên và các chuyên viên nghiệp vụ, Bộ phận kế toán, Bộ phận lưu trữ, Bộ phận thu ngân, hành chính, văn thư. Hiện nay, Phòng có 07 (bảy) Công chứng viên (gồm một Trưởng phòng và hai Phó Trưởng phòng), 05 (năm) cán bộ nghiệp vụ làm công tác chuyên môn giúp việc cho công chứng viên, bộ phận lưu trữ; bộ phận hành chánh (vi tính, thu tiền, đóng dấu, kế toán, đánh máy, dịch thuật, bảo vệ, lái xe, phục vụ): 11 nhân viên, tổng cán bộ nhân viên của phòng là 23 người. Trưởng phòng Công chứng điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Phòng, Phó Trưởng phòng là người giúp việc Trưởng phòng trong việc điều hành hoạt động của Phòng, thay mặt Trưởng phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.

3.Chức năng, nhiệm vụ : Phòng Công chứng số 5 chứng nhận tính hợp pháp và tính xác thực của hợp đồng được giao kết hoặc giao dịch khác được xác lập trong quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại, và quan hệ xã hội khác và thực hiện các việc khác theo quy định Luật công chứng năm 2014. Các hợp đồng, giao dịch được công chứng là các hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải công chứng hoặc pháp luật không quy định phải công chứng nhưng cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu.

Ý thức được nhiệm vụ quan trọng và trách nhiệm nặng nề của mình, tập thể nhân viên Phòng công chứng số 5 đã luôn luôn học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao đạo đức và tác phong phục vụ nhân dân, giữ vững đoàn kết nội bộ, khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm các Phòng công chứng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế công tác của cơ quan để phục vụ một cách tốt nhất các nhu cầu về giao dịch dân sự và kinh tế của nhân dân.

Chúng tôi cũng luôn mong muốn nhận được sự hợp tác, sự đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng của các cơ quan hữu quan, các cơ quan thông tấn, báo chí và của người dân đến giao dịch công chứng đối với những thiếu sót không thể trách khỏi trong lúc tác nghiệp của nhân viên trong đơn vị để chúng tôi tự điều chỉnh, phấn đấu sửa chữa vươn lên, cùng các Phòng công chứng khác trong thành phố trở thành những cơ quan dịch vụ hành chính công có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của TPHCM.

4.Thông tin liên hệ của đơn vị :

+ Trụ sở đặt tại: 278 đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Số điện thoại: (028) 3588 2588, Fax (028) 3588 2526,

Email: pcc5.stp@tphcm.gov.vn.Trưởng phòng : Ông Từ Dương Tuấn

Phó Trưởng phòng : Bà Huỳnh Kim Điệp

Phó Trưởng phòng : Ông Nguyễn Ngọc Tú
Giấy phép kinh doanh:
0303057968
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty