Nhà máy điện gió Đầm Nại 4

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Dam Nai Wind Power Plant No. 4
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty