NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – 0301179079

Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
Địa chỉ:
Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
TRẦN TẤN LỘC
Mã số thuế:
0301179079 – Ngày hoạt động 1992-07-23
Ngành nghề chính:

Mã Ngành
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: -Huy động vốn, tiếp nhận vốn, cho vay, hùn vốn liên doanh, làm dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại tệ vàng bạc, thanh toán quốc tế, huy động vốn nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài -Hoạt động bao thanh toán -Đại lý bảo hiểm -Mua trái phiếu doanh nghiệp -Kinh doanh mua, bán vàng miếng -Dịch vụ bảo quản tài sản -Ủy thác, nhận ủy thác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. -Hoạt động mua nợ. -Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng. -Cấp tín dụng dưới hình thức sau: tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác. -Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. -Mở tài khoản: mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác. -Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia. -Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý tài sản, cho thuê tủ, két an toàn. -Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư. -Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ. -Mua, bán trái phiếu Chính phủ; bán trái phiếu doanh nghiệp. -Dịch vụ môi giới tiền tệ. -Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. -Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. -Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định. – Hoạt động phái sinh lãi suất: giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty