CỤC TRỒNG TRỌT

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Department of Crop Production
Địa chỉ:
Số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
2 Ngoc Ha STreet, Dong Da District, Hanoi
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Lê Hưng Quốc
Ngành nghề chính:
Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Giấy phép kinh doanh:
0101492044
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty