Phú Khánh

CHI NHÁNH XĂNG DẦU PHÚ YÊN – CÔNG TY XĂNG DẦU PHÚ KHÁNH – 4200240380-027
Tên giao dịch (tiếng Anh):
OIL PHU YEN BRANCH – PETROLIMEX KHANHHOA CO., LTD
Quốc gia- tỉnh: