Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ICO
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
ICO International Joint Stock Company
Tên viết tắt:
ICO.JSC
Địa chỉ:
Lô 29+30, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Lots 29+30, Hoang Van Thu Street, Hoang Van Thu Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Nguyễn Quang Tuấn
Mã số thuế:
2400399209 (29/04/2008)
Giấy phép kinh doanh:
2400399209 (29/04/2008)
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH LUXSHARE – ICT ( VIỆT NAM ) – 2400801174
Tên giao dịch (tiếng Anh):
LUXSHARE – ICT ( VIETNAM ) LIMITED
Tên viết tắt:
LXVN
Địa chỉ:
Lô E, Khu công nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Lot E, Quang Chau Industrial Park, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LEE, CHENG-JU
Mã số thuế:
2400801174 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/10/2016
Ngành nghề chính:
2599
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất dây cáp kim loại
2732 (Chính)
Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
2620
Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất thiết bị ngoại vi máy tính
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty sản xuất, kinh doanh
2610
Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Sản xuất, gia công các thiết bị điện tử như: Cục sạc, tai nghe/cấu kiện âm thanh, pin dự phòng, sạc không dây, thiết bị định tuyến (cục phát wifi), thiết bị mạng (cục chia sẻ mạng).
2652
Sản xuất đồng hồ
Chi tiết: sản xuất đồng hồ đeo tay thông minh
2740
Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị chiếu sáng điện tử (đèn chiếu sáng)
2651
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
Chi tiết: sản xuất bút cảm ứng
2640
Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Chi tiết: Sản xuất máy hút thuốc lá điện tử (không sản xuất thuốc lá, đầu đốt, các loại dung dịch thuốc của thuốc lá điện tử)
2630
Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết: sản xuất webcam
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Sản xuất khóa điện tử; – Sản xuất bộ đàm
Giấy phép kinh doanh:
2400801174 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/10/2016
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH LUXSHARE – ICT ( VIỆT NAM ) – 2400801174
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Lot E, Quang Chau Industrial Park, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://pnvt.vn/danh-sach-cac-co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai/
Mã số thuế:
2400801174 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/10/2016
Ngành nghề chính:
2599
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất dây cáp kim loại
2732 (Chính)
Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
2620
Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất thiết bị ngoại vi máy tính
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty sản xuất, kinh doanh
2610
Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Sản xuất, gia công các thiết bị điện tử như: Cục sạc, tai nghe/cấu kiện âm thanh, pin dự phòng, sạc không dây, thiết bị định tuyến (cục phát wifi), thiết bị mạng (cục chia sẻ mạng).
2652
Sản xuất đồng hồ
Chi tiết: sản xuất đồng hồ đeo tay thông minh
2740
Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị chiếu sáng điện tử (đèn chiếu sáng)
2651
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
Chi tiết: sản xuất bút cảm ứng
2640
Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Chi tiết: Sản xuất máy hút thuốc lá điện tử (không sản xuất thuốc lá, đầu đốt, các loại dung dịch thuốc của thuốc lá điện tử)
2630
Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết: sản xuất webcam
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Sản xuất khóa điện tử; – Sản xuất bộ đàm
Điện thoại:
2400801174 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/10/2016
Fax:
LEE, CHENG-JU
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH LUXSHARE – ICT ( VIỆT NAM ) – 2400801174
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://thetamtru.com.vn/lam-thu-tuc-xin-cap-the-tam-tru-tham-than-tt-duoc-luu-tru-toi-da-3-nam/
Ngành nghề chính:
2599
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất dây cáp kim loại
2732 (Chính)
Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
2620
Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất thiết bị ngoại vi máy tính
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty sản xuất, kinh doanh
2610
Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Sản xuất, gia công các thiết bị điện tử như: Cục sạc, tai nghe/cấu kiện âm thanh, pin dự phòng, sạc không dây, thiết bị định tuyến (cục phát wifi), thiết bị mạng (cục chia sẻ mạng).
2652
Sản xuất đồng hồ
Chi tiết: sản xuất đồng hồ đeo tay thông minh
2740
Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị chiếu sáng điện tử (đèn chiếu sáng)
2651
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
Chi tiết: sản xuất bút cảm ứng
2640
Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Chi tiết: Sản xuất máy hút thuốc lá điện tử (không sản xuất thuốc lá, đầu đốt, các loại dung dịch thuốc của thuốc lá điện tử)
2630
Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết: sản xuất webcam
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Sản xuất khóa điện tử; – Sản xuất bộ đàm
Điện thoại:
2400801174 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/10/2016
Fax:
LXVN
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH LUXSHARE – ICT ( VIỆT NAM ) – 2400801174
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Lot E, Quang Chau Industrial Park, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province, Vietnam
Tên viết tắt:
https://giaypheplaodong.net.vn/dich-vu-lam-giay-phep-lao-dong-thu-tuc-sieu-don-gian/
Mã số thuế:
2400801174 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/10/2016
Ngành nghề chính:
2599
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất dây cáp kim loại
2732 (Chính)
Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
2620
Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất thiết bị ngoại vi máy tính
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty sản xuất, kinh doanh
2610
Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Sản xuất, gia công các thiết bị điện tử như: Cục sạc, tai nghe/cấu kiện âm thanh, pin dự phòng, sạc không dây, thiết bị định tuyến (cục phát wifi), thiết bị mạng (cục chia sẻ mạng).
2652
Sản xuất đồng hồ
Chi tiết: sản xuất đồng hồ đeo tay thông minh
2740
Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị chiếu sáng điện tử (đèn chiếu sáng)
2651
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
Chi tiết: sản xuất bút cảm ứng
2640
Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Chi tiết: Sản xuất máy hút thuốc lá điện tử (không sản xuất thuốc lá, đầu đốt, các loại dung dịch thuốc của thuốc lá điện tử)
2630
Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết: sản xuất webcam
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Sản xuất khóa điện tử; – Sản xuất bộ đàm
Website:
Điện thoại:
2400801174 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/10/2016
Fax:
Lô E, Khu công nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH LUXSHARE – ICT ( VIỆT NAM ) – 2400801174
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Lot E, Quang Chau Industrial Park, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://pnvt.vn/danh-sach-cac-co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai/
Mã số thuế:
2400801174 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/10/2016
Ngành nghề chính:
2599
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất dây cáp kim loại
2732 (Chính)
Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
2620
Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất thiết bị ngoại vi máy tính
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty sản xuất, kinh doanh
2610
Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Sản xuất, gia công các thiết bị điện tử như: Cục sạc, tai nghe/cấu kiện âm thanh, pin dự phòng, sạc không dây, thiết bị định tuyến (cục phát wifi), thiết bị mạng (cục chia sẻ mạng).
2652
Sản xuất đồng hồ
Chi tiết: sản xuất đồng hồ đeo tay thông minh
2740
Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị chiếu sáng điện tử (đèn chiếu sáng)
2651
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
Chi tiết: sản xuất bút cảm ứng
2640
Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Chi tiết: Sản xuất máy hút thuốc lá điện tử (không sản xuất thuốc lá, đầu đốt, các loại dung dịch thuốc của thuốc lá điện tử)
2630
Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết: sản xuất webcam
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Sản xuất khóa điện tử; – Sản xuất bộ đàm
Website:
Điện thoại:
2400801174 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/10/2016
Fax:
LXVN
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH LUXSHARE – ICT ( VIỆT NAM ) – 2400801174
Tên giao dịch (tiếng Anh):
https://thetamtru.com.vn/lam-thu-tuc-xin-cap-the-tam-tru-tham-than-tt-duoc-luu-tru-toi-da-3-nam/
Mã số thuế:
2400801174 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/10/2016
Ngành nghề chính:
2599
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất dây cáp kim loại
2732 (Chính)
Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
2620
Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất thiết bị ngoại vi máy tính
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty sản xuất, kinh doanh
2610
Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Sản xuất, gia công các thiết bị điện tử như: Cục sạc, tai nghe/cấu kiện âm thanh, pin dự phòng, sạc không dây, thiết bị định tuyến (cục phát wifi), thiết bị mạng (cục chia sẻ mạng).
2652
Sản xuất đồng hồ
Chi tiết: sản xuất đồng hồ đeo tay thông minh
2740
Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị chiếu sáng điện tử (đèn chiếu sáng)
2651
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
Chi tiết: sản xuất bút cảm ứng
2640
Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Chi tiết: Sản xuất máy hút thuốc lá điện tử (không sản xuất thuốc lá, đầu đốt, các loại dung dịch thuốc của thuốc lá điện tử)
2630
Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết: sản xuất webcam
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Sản xuất khóa điện tử; – Sản xuất bộ đàm
Website:
Điện thoại:
2400801174 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/10/2016
Fax:
LXVN
Quốc gia- tỉnh: