CÔNG TY TNHH VIỆT NHƠN – 0303808501

Địa chỉ:
17/35 Thanh Da Street, Ward 27, Binh Thanh District, Hochiminh City, Vietnam
Ngành nghề chính:
Mã ngành Mô tả Ngành chính
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Y
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải N
5021 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa N
1629 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện N
0321 Nuôi trồng thuỷ sản biển. N
0126 Trồng cây cà phê. N
1075 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn N
4633 Bán buôn đồ uống N
4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình N
0123 Trồng cây điều. N
0124 Trồng cây hồ tiêu. N
1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản N
4723 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh N
3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế N
7710 Cho thuê xe có động cơ N
4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác N
7911 Đại lý du lịch N
4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh N
5912 Hoạt động hậu kỳ N
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày N
7912 Điều hành tua du lịch N
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ N
4932 Vận tải hành khách đường bộ khác N
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu N
7310 Quảng cáo N
7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng N
0149 Chăn nuôi khác. N
0146 Chăn nuôi gia cầm N
0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa N
5920 Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc N
4632 Bán buôn thực phẩm N
4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống N
4721 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh N
4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp N
4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh N
1103 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia. N
4101 Xây dựng nhà để ở. N
4102 Xây dựng nhà không để ở. N
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu N
Giấy phép kinh doanh:
https://hopphaphoalanhsu.com.vn/co-bat-buoc-hphls-bang-tot-nghiep-trung-hoc-co-so-khong/
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty