CÔNG TY TNHH SUNGJIN VĨNH LONG VINA – 1501056679

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Lot A2, Zone C, Hoa Phu Industrial Park, Thanh Hung Hamlet, Hoa Phu Commune, Long Ho District, Vinh Long Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giahanvisa.net.vn/dich-vu-gia-han-visa/
Mã số thuế:
1501056679 – Ngày hoạt động: 10/09/2016
Ngành nghề chính:
Mã ngành Mô tả Ngành chính
1512 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm Y
1392 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục). N
Điện thoại:
1501056679 – Ngày hoạt động: 10/09/2016
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty