CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BÁN DẪN TOÀN CẦU VIỆT NAM – 0305075232

Tên giao dịch (tiếng Anh):
GLOBAL EQUIPMENT SERVICES & MANUFACTURING VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
GES VN
Địa chỉ:
Lô I3-1, đường D1, khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Lot I3-1, Street D1, Hi-tech Park, Tan Phu Ward, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NG SEO PING / CHRISTOPHER JOSEPH THYEN / KOH BENG HONG
Mã số thuế:
0305075232 – Ngày bắt đầu thành lập:03/07/2007
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Bán buôn hóa chất sử dụng cho điện tử, máy móc và thiết bị liên quan ngành công nghiệp tự động hóa; công nghệ phần mềm (CPC 622) (không tồn trữ hóa chất)
2790
Sản xuất thiết bị điện khác
chi tiết: sản xuất linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị thuộc ngành bán dẫn và ngành công nghiệp tự động hóa; công nghệ phần mềm
3319
Sửa chữa thiết bị khác
chi tiết: máy móc, thiết bị do công ty sản xuất, kinh doanh (CPC 633; 845) (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác)
6201
Lập trình máy vi tính
(CPC 842)
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
chi tiết: Hoạt động thiết kế, lắp đặt, bảo trì và bảo hành hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo (CPC 8672; 516)
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
(CPC 849)
2610 (Chính)
Sản xuất linh kiện điện tử
chi tiết: sản xuất linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị thuộc ngành bán dẫn
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị thuộc ngành bán dẫn (CPC 633, 845) (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác)
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
chi tiết: Hoạt động thiết kế, lắp đặt, bảo trì và bảo hành hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo (CPC 8672; 516)
4321
Lắp đặt hệ thống điện
chi tiết: Hoạt động thiết kế, lắp đặt, bảo trì và bảo hành hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo (CPC 8672; 516)
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
(CPC 842)
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) đối với các hàng hóa có mã số HS 7326, 7604, 7616, 8517, 8486, 8527, 8528, 8529, 8534, 8536, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 9031. (35061000; 39161020; 39169092; 39172919; 39173290; 39174000; 39199099; 39209990; 39219090; 39232119; 39239090; 40129019; 40169959; 40170090; 48219090; 49119990; 72224090; 73072190; 73079990; 73181500; 73181590; 73181600; 73181690; 73181900; 73181990; 73182200; 73182400; 73182900; 73182990; 73202090; 73209090; 74072900; 74112900; 74122090; 74153900; 83014090; 84099114; 84099974; 84099979; 84145999; 84149029; 84715090; 84716030; 84716040; 84717020; 84733010; 84795000; 84812029; 84812090; 84818082; 84818099; 84819090; 84821000; 84829900; 84834090; 84835000; 85012019; 85059000; 85122020; 85229093; 85235921; 85311090; 85331090; 85334000; 85371012; 85371019; 85389019; 87089290; 90021100; 90029090; 90139090; 90262030; 90268010); theo quy định pháp luật Việt Nam (CPC 632)
4652
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị liên quan đến tự động hóa, bán dẫn, công nghệ phần mềm (CPC 622)
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị liên quan đến tự động hóa, bán dẫn, công nghệ phần mềm (CPC 622)
4690
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) đối với các hàng hóa có mã số HS 7326, 7604, 7616, 8517, 8486, 8527, 8528, 8529, 8534, 8536, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 9031, (35061000; 39161020; 39169092; 39172919; 39173290; 39174000; 39199099; 39209990; 39219090; 39232119; 39239090; 40129019; 40169959; 40170090; 48219090; 49119990; 72224090; 73072190; 73079990; 73181500; 73181590; 73181600; 73181690; 73181900; 73181990; 73182200; 73182400; 73182900; 73182990; 73202090; 73209090; 74072900; 74112900; 74122090; 74153900; 83014090; 84099114; 84099974; 84099979; 84145999; 84149029; 84715090; 84716030; 84716040; 84717020; 84733010; 84795000; 84812029; 84812090; 84818082; 84818099; 84819090; 84821000; 84829900; 84834090; 84835000; 85012019; 85059000; 85122020; 85229093; 85235921; 85311090; 85331090; 85334000; 85371012; 85371019; 85389019; 87089290; 90021100; 90029090; 90139090; 90262030; 90268010); theo quy định pháp luật Việt Nam (CPC 622)
Giấy phép kinh doanh:
0305075232 – Ngày bắt đầu thành lập:03/07/2007
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty