CÔNG TY TNHH KEPPEL LAND VIỆT NAM – 0310549368

Tên giao dịch (tiếng Anh):
KEPPEL LAND VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
KEPPEL LAND VIETNAM
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Saigon Centre 2 Tower, 67 Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
JOSEPH LOW KAR YEW
Mã số thuế:
0310549368 – Ngày bắt đầu thành lập: 22/12/2010
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: – Hoạt động tư vấn đầu tư; – Các dịch vụ tư vấn quản lý chung; – Các dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh); – Các dịch vụ tư vấn quản lý marketing; – Các dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực; – Các dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; – Các dịch vụ quan hệ cộng đồng; – Các dịch vụ tư vấn khác. Tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài không được cung cấp dịch vụ pháp lý, dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ thuế, kế toán và kiểm toán, dịch vụ tư vấn thuế; không được cung cấp dịch vụ liên quan hoạt động lĩnh vực quảng cáo; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được thực hiện dịch vụ tư vấn giáo dục, việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, vận động hành lang (CPC 865)
6820 (Chính)
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: – Dịch vụ quản lý bất động sản – Tư vấn, môi giới bất động sản Tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 75 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.
4651
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính Phủ). (CPC 622)
4652
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính Phủ). (CPC 622)
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ duy tu, bảo dưỡng máy tính; Các dịch vụ máy tính khác. (CPC 845; 849)
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn liên quan đến lắp đặt phần cứng máy tính; Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống. (CPC 841; 842)
6311
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu. Dịch vụ cơ sở dữ liệu. (CPC 843; 844) Tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài không được cung cấp dịch vụ thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm xử lý giao dịch (có mã số CPC 843**) và dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tin (có mã số 7523**).
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864) (ngoại trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng – CPC 86402).
Giấy phép kinh doanh:
0310549368 – Ngày bắt đầu thành lập: 22/12/2010
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty