CÔNG TY TNHH DICENTRAL VIỆT NAM

Tên giao dịch (tiếng Anh):
DiCentral Vietnam Company Limited
Tên viết tắt:
DICENTRAL CO., LTD
Địa chỉ:
139 Pasteur, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
139 Pasteur, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Lê Trọng Khang
Mã số thuế:
0304155502 (04/01/2006)
Ngành nghề chính:
Xuất bản phần mềm
Giấy phép kinh doanh:
0304155502 (04/01/2006)
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty