CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM – 0315438654

Tên giao dịch (tiếng Anh):
CARL ZEISS VIETNAM COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
Phòng 702, Tầng 7, 58 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Room 702, 7th Floor, 58 Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward, District 1, Hochiminh City, Vietnam
Mã số thuế:
0315438654 – Ngày hoạt động 2018-12-17
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế, thiết bị điện tử và quang học (CPC 884-885)
3313 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế, thiết bị điện tử và quang học (CPC 884-885)
3319 Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế, thiết bị điện tử và quang học
3320 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế, thiết bị điện tử và quang học (CPC 884-885)
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)
4690 Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632)
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý: Tư vấn quản lý nguồn nhân lực; tư vấn quản lý chung; tư vấn quản lý tiếp thị; tư vấn phát triển công nghiệp (CPC 865). Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; hoạt động lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Cung cấp các chỉ dẫn kỹ thuật cho các khách hàng để sử dụng các hàng hóa và các tư vấn kỹ thuật trong quá trình lắp đặt và hoạt động của hàng hóa (CPC 8672) Nhà đầu tư không được cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị – nông thôn, quy hoạch phát triển ngành phải được Chính phủ Việt Nam cho phép.
7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: cung cấp dịch vụ Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (CPC 8676, không bao gồm việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải)
7320 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Nghiên cứu thị trường (CPC 86401)
Giấy phép kinh doanh:
0315438654 – Ngày hoạt động 2018-12-17
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty