CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG SỐ 01 SÀI GÒN – 3602421988

Tên giao dịch (tiếng Anh):
NO 01 SAI GON CONSULTING AND CONSTRUCTION JOINT – STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
NO 01 SAI GON JSC.
Địa chỉ:
Số 35, Lô A, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
35, Lot A, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
VÕ NGUYÊN DANH
Mã số thuế:
3602421988 – 20/12/2010
Ngành nghề chính:
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Huấn luyện an toàn lao động.
8510
Giáo dục mầm non
(chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).
8532
Giáo dục nghề nghiệp
(chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).
8560
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
(chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Lập, thẩm tra: Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường. – Lập, thẩm tra: Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô, tính chất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô, tính chất phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường. – Tư vấn các dự án hoàn nguyên môi trường, đề án khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặn, lập tiêu chuẩn thu dọn hồ nước, thiết kế thu dọn lòng hồ. – Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững; – Hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm: Quan trắc tại hiện trường (lấy mẫu, đo đạc, thử nghiệm, phân tích các thông số tại hiện trường) và phân tích môi trường (bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu, xử lý mẫu, phân tích các thông số tại phòng thí nghiệm) đối với các thành phần môi trường sau: + Nước (mặt nước, nước thải, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, phóng xạ trong nước) + Không khí (không khí xung quanh, khí thải công nghiệp, không khí môi trường lao động, phóng xạ trong không khí…) + Đất + Chất thải rắn +Đa dạng sinh học – Lập báo cáo đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động xăng, dầu, khí, hóa chất và nhiệt điện. -Tư vấn đánh giá tác động xã hội cho các dự án đầu tư phát triển -Tư vấn giám sát môi trường và xã hội – Giám sát việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thi công xây dựng. – Đánh giá về các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn vận hành của dự án đầu tư. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).
8020
Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: – Kiểm định chất lượng công trình; Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng – Giám định về quy cách, phẩm chất, tình trạng, số lượng, khối lượng, bao bì, ký mã hiệu đối với mọi loại hàng hóa (gồm cả máy móc, dây chuyền công nghệ, đá quý, kim loại quý hiếm) – Giám sát hàng hóa trong quá trình sản xuất, giao nhận, bảo quản, vận chuyển, xếp dỡ, giám sát quá trình lắp ráp thiết bị dây chuyền công nghệ. – Giám định các phương tiện vận tải, container, các dịch vụ giám định về hàng hải, giám định an toàn con tàu trước khi xếp hàng, phá dỡ hoặc sửa chữa. – Giám định tổn thất, đại lý giám định tổn thất, phân bổ tổn thất cho các Công ty bảo hiểm trong và ngoài nước. – Dịch vụ lấy mẫu, phân tích và thử nghiệm mẫu. – Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Đo lường và lập bảng dung tích các phương tiện thủy. – Hiệu chuẩn và kiểm định các thiết bị đo lường – Kiểm tra phá hủy, không phá hủy – Giám định theo yêu cầu của mọi đối tượng để cung cấp chứng từ phục vụ công tác quản lý của Nhà nước thuộc các lĩnh vực như: Xuất xứ hàng hóa; an toàn vệ sinh hàng hóa; nghiệm thu; bảo vệ môi trường (giám định về vệ sinh công nghiệp; giám định và xử lý nước; nước thải) các dịch vụ phục vụ thông quan. – Các dịch vụ có liên quan: Khử trùng, Giám định không phá hủy; kiểm tra kết cấu hàng các công trình; kiểm tra thiết bị và thiết bị đo lường; kiểm tra và lập bảng dung tích các loại bồn chứa, sà lan; kiểm đếm; niêm phong-cặp chì; dịch vụ kiểm tra chất lượng hệ thống quản lý theo yêu cầu của khách hàng. – Tư vấn đánh giá, chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế; tư vấn về chất lượng hàng hóa. – Chứng nhận sản phẩm – Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về khả năng chịu lực của công trình xây dựng, máy móc; thiết bị, vật tư, vật liệu công trình (theo Quy định của nhà nước) – Dịch vụ giám định và dịch vụ khác theo sự ủy thác của mọi tổ chức giám định trong nước và quốc tế. – Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ( tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn và tại hiện trường khu vực khảo sát) gồm có: Thí nghiệm đất xây dựng, Thí nghiệm nước dùng trong xây dựng; Thí nghiệm vật liệu xây dựng, Thí nghiệm cấu kiện xây dựng, sản phẩm xây dựng; Thí nghiệm kết cấu công trình xây dựng, thành phần, Tính chất cơ lý đất đá; Thí nghiệm tính chất cơ lý nền công trình xây dựng; và các thí nghiệm khác.
1811
In ấn
(chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện của pháp luật)
4100 (Chính)
Xây dựng nhà các loại
4312
Chuẩn bị mặt bằng
4321
Lắp đặt hệ thống điện
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(không hoạt động lưu trú tại trụ sở)
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
: Nhà hàng , quán ăn, hàng ăn uống. (không hoạt động tại trụ sở)
4932
Vận tải hành khách đường bộ khác
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
4632
Bán buôn thực phẩm
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
1820
Sao chép bản ghi các loại
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: – Thiết kế, thẩm tra thiết kế quy hoạch xây dựng. – Thiết kế, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình, nội – ngoại thất công trình. – Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp. – Thiết kế, thẩm tra thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. – Giám sát lắp đặt phần điện và thiết bị công trình. – Khảo sát địa chất công trình. – Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. – Thiết kế, thẩm tra thiết kế khảo sát đo đạc công trình dân dụng và công nghiệp. – Giám sát an toàn lao động. – Thiết kế công trình phòng cháy chữa cháy. – Giám sát công trình phòng cháy chữa cháy. (chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(không chứa vật liệu xây dựng tại trụ sở)
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
4220
Xây dựng công trình công ích
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4311
Phá dỡ
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
: Quản lý dự án, tư vấn đấu thầu.
8129
Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Giấy phép kinh doanh:
3602421988 – 20/12/2010
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty