CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH VIỆT NAM – SINGAPORE – 3702880833

Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIETNAM – SINGAPORE SMART ENERGY SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
VSSES
Địa chỉ:
Tầng 19, Tòa Nhà Becamex Tower, 230 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Floor 19, Becamex Tower, 230 Binh Duong Boulevard, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LEONG WEI LIK
Mã số thuế:
3702880833 – Ngày hoạt động 2020-06-05
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
3314 Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các máy móc, thiết bị dùng trong sản xuất, truyền tải và phân phối điện từ năng lượng mặt trời.
3511 Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời (Thực hiện theo Nghị Định 137/2013/NĐ-CP và Nghị định 94/2017/NĐ-CP) (Chỉ được hoạt động sau khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
3512 Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Kinh doanh mua bán điện mặt trời(Thực hiện theo Nghị Định 137/2013/NĐ-CP và Nghị định 94/2017/NĐ-CP) (Chỉ được hoạt động sau khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
4221 Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Thi công xây dựng công trình điện mặt trời
4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công xây dựng công trình điện mặt trời, công trình công nghiệp – dân dụng
4321 Lắp đặt hệ thống điện
4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330 Hoàn thiện công trình xây dựng
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị, vật liệu dùng trong lắp đặt và sản xuất, truyền tải, phân phối điện từ năng lượng mặt trời; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, lắp đặt công trình điện mặt trời; công trình công nghiệp – dân dụng.
4791 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ máy móc, thiết bị, vật liệu dùng trong lắp đặt và sản xuất điện từ năng lượng mặt trời;
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý chung; Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính; Dịch vụ tư vấn quản lý marketing; Dịch vụ tư vấn quản lý chính sách nguồn nhân lực; Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất và kế hoạch giám sát.
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá sự cố và lập phương án sửa chữa, khắc phục; Giám sát công tác thi công và hoàn thiện công trình điện mặt trời, công trình dân dụng – công nghiệp; Hoạt động quản lý dự án; Thiết kế xây dựng và lắp đặt các công trình điện mặt trời, công trình công nghiệp – dân dụng.
7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu sử dụng trong lắp đặt và sản xuất, truyền tải, phân phối điện từ năng lượng mặt trời.
7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Giấy phép kinh doanh:
3702880833 – Ngày hoạt động 2020-06-05
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty