CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH DƯƠNG

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Binh Duong Joint Stock Company
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
124 Phan Dinh Phung Street, Ward 2, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty