CÔNG TY CỔ PHẦN AMERICAN GENERAL CONSTRUCTION

Tên giao dịch (tiếng Anh):
American General Construction Joint Stock Company
Tên viết tắt:
AGCVN
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
24A, Street NO. 60, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Nguyen Hung Van
Mã số thuế:
0311980295 (24/09/2012)
Giấy phép kinh doanh:
0311980295 (24/09/2012)
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty