CHI NHÁNH CTY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Tên viết tắt:
INVESTCONSULT
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
15 Nguyen Thi Dieu Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Nguyễn Trần Khanh
Mã số thuế:
0100508118-001
Giấy phép kinh doanh:
0100508118-001 (19/08/1997)
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty