Bệnh Viện Tâm Thần – TP.HCM

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Mental Hospital – Hochiminh City
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
766 Vo Van Kiet, Ward 1, District 5, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty