BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hanoi Medical University Hospital
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
1 Ton That Tung, Trung Tu Ward, Dong Da District, Hanoi City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Phạm Đức Huấn
Ngành nghề chính:
Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Giấy phép kinh doanh:
0102251531 – 19/05/2007
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty