Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hospital northern mountainous Quang Nam
Địa chỉ:
107 Quang Trung – Thị Trấn Ái Nghĩa – Đại Lộc – Quảng Nam
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty