Viện Khoa học Việt Nam nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vietnam Academy of Science and Technology
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty