VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN NGUYỆT HUỆ

Tên giao dịch (tiếng Anh):
NGUYEN VIET HUE NOTARY OFFICE
Địa chỉ:
94 Hậu Giang, Phường 06, Quận 6, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
94 Hau Giang Street, Ward 6, District 6, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Nguyễn Nguyệt Huệ
Mã số thuế:
41.02.0036/TP-C
Ngành nghề chính:
Hoạt động công chứng và chứng thực
Giấy phép kinh doanh:
0312455549 (09/09/2013)
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty