VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HUỲNH THỊ LIÊM – 3603662337

Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://pnvt.vn/giai-phap-dam-bao-gia-han-visa-viet-nam-cho-moi-quoc-tich/
Ngành nghề chính:
Ngoài ra Huỳnh Thị Liêm còn đại diện các doanh nghiệp:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN TRANG QUÝ
Điện thoại:
3603662337 – Ngày hoạt động 2019-08-15
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty