Trường Đại học Y Hà Nội

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hanoi Medical University
Tên viết tắt:
HMU
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty